Proreklama

Стъпка напред проектиране, производство и монтаж

Декоративното осветление  е много интересен процес, който започва с проектирането на даден обект. Търси се най-адекватното и атрактивно решение за подбор на рекламно осветление. То може да бъде скрито и открито осветление. Често сте виждали открито декоративно осветление в киносалоните, където елегантно и визуално са оформени стълбите, които в тъмния салон указват посоката към най-близкия изход. Декоративното осветление намира широко приложение  в барове и  музикални клубове.  Може да се види в различни окачени тавани, светещи кутии, обемни букви, подиуми-сцени, осветени басейни, паркове,  външно сградно осветление и на много други места. Декоративното осветление може да се постигне с различни видове светодиоди тип лента и светодиодни сегменти с различни по брой светлинни сегменти, които могат да променят и светлинния си спектър, както и да бъдат анимирани. Голямо приложение има и неона. Неоновите елементи позволяват да се следва правилната геометрия и форма на различните  ракламни елементи и лога. Възможна е изработка на сложна, многоканална анимация за неонови елементи или прави кантове.