Proreklama

Стъпка напред проектиране, производство и монтаж

Разполагането на рекламно послание върху билбордове и калкани е един от най-популярните начини за осъществяване на ефективна външна реклама. Посредством билбордната реклама и рекламата върху калкани се реализират успешно, както имиджови, така и продуктови реклами като посланието достига до широк кръг от аудиторията за 24 часа и 7 дни в седмицата.

Видове:

·        Билборд – 4х3 – неосветен, с външно осветяване или вътрешно осветяване;

·        Билборд -  4х3 – тип „лястовица”;

·       Билборд – 4х3 – тристранен;

·        Мегабордове – това са рекламни конструкции с големи размери, разположени по автомагистралите или върху жилищни сгради в градска среда. Мегабордовете биват с размери 8х4, 9х5 и 8х6м;

·         Калкани – рекламни мегаборди разположени върху фасади на жилищни или административни сгради. Възможни са различни размери;

·        Мегаборди  от мрежа;

·      Надпокривни конструкции;