Proreklama

Стъпка напред проектиране, производство и монтаж

Рекламата може да има много приложения в днешно време и може да се види в различни форми. Една такава форма са щандовете и брандирането на различни обекти. Екипа ни от дизайнери и проектанти може да поготвят идеен проект за ракламното оформление на различни щандове - рекламни, търговски, за визуална комуниказия и много други. Екипите ни проявяват голяма креативност при проектирането, производството и монтирането на различните щандове. Те могат да бъдат изработени от различни материали. Има стандартни и нестандартни щандове и брандиране на различните рекламни обекти.

Брандирането може да е свързано с апликацията на фирмените автомобили. То е атрактивно защото се отличава с изключителна мобилност - ПОДВИЖНА РЕКЛАМА.  Изработването на първоначалния проект е съобразено с визията на автомобила и неговото предназначение. Обикновено апликациите се извършват с PVC фолиа, като могат да бъдат

 стандартни надписи от цветни PVC фолиа или пълноцветен, соловентен печат върху плътно PVC фолио (за ламаринените части) и мрежесто PVC фолио (за стъклата).