Proreklama

Стъпка напред проектиране, производство и монтаж

Светещата реклама  e една от най - често срещаните форми за външна реклама.    Обикновено е изработена според логото на различни банки, заведения, търговски центрове. Присъства на всички оживени публични места. Светещата реклама може да бъде тип светеща кутия, тотем, открит неон, обемни букви, осветени бордове и др. Размерът се определя индивидуално според обекта и възможността за монтаж. Освен стандартните видове може да бъде изготвен индивидуален дизайнерски проект, така че тя да бъде уникална за всеки клиент. Засветването на една светеща реклама може да е луминисцентно, неоново или светодиодно осветление (LED) . Различните видове осветявания имат и различна консумация на ел. енергия. Подбора на осветлението зависи много от размера на светещата реклама. Светещата реклама може да бъде и не само за визуална комуникация, а и да е под формата на различни видове скрити и открити декоративни осветления на различни обекти.