Proreklama

Стъпка напред проектиране, производство и монтаж

Външната реклама е част от нашия живот.     Срещаме я навсякъде в ежедневието.  Целта е даване информация на клиентите, продуктово презентиране или имиджово позициониране.      Външната реклама може да бъде светеща или несветеща.      Рекламата има много допирни точки с нас и често може да се види под формата на:            обемни букви, светещи кутии, неон, светодиодно осветление, светещи и несветещи декоративни информационни елементи. Различни видове тенти, навеси, бордове, указателни табели, щандове, светодиодни екрани, винилни платна и много други рекламни елементи.

Стараем се в разработката на проектите за външна реклама да подходим с много грижа  и индивидуалност към всяко рекламно решение или предложение към клиента.

При изработката и монтажа на външната реклама се спазват всички законови изисквания, а материалите са съпроводени с необходимите  сертификати и отговарят на законовите изисквания за външната реклама.